Photoshop CC Tutorial | Advance Photo Retouching & Mixing Color


Photoshop CC Tutorial | Advance Photo Retouching & Mixing Color

Credits Photo : Andhika Zanuar
Wardrobe : MAZARI by Ari Sarasto

Model : Anastasia
 

Comments